PROJEKTOWANIE

 

 

W skład projektu podstawowego wchodzą:

 • projekt koncepcyjny

 • projekt właściwy

 • wizualizacje 3D

 • projekt nawierzchni ogrodowej

 • plan nasadzeń

 • plan rozmieszczenia elementów w ogrodzie

 • opis rozwiązań wraz z zestawieniem materiałów niezbędnych do wykonania ogrodu.

 

Dodatkowe projekty:

 • projekt systemu nawadniającego

 • projekt nawierzchni

 • projekt ukształtowania terenu

 • projekt rozmieszczenia oświetlenia

 • projekt elementu wodnego

 • projekty architektury ogrodowej: altany, grilla, pergoli, schodów, murków, rzeźb itp.

 

Etapy projektowania:

 1. Konsultacja z inwestorem w celu ustalenia indywidualnych preferencji oraz stylu.

 2. Pomiary terenu

 3. Przedstawienie projektu koncepcyjnego wraz z wizualizacjami (na tym etapie konsultujemy projekt i jeżeli jest to konieczne wprowadzamy zmiany)

 4. Projekt techniczny (wykonujemy po zatwierdzeniu projektu koncepcyjnego i zawiera projekt właściwy wraz z wizualizacjami, plan nasadzeń, wymiarowanie, zestawienie ilości niezbędnych materiałów i szczegóły do jego wykonania oraz dodatkowe projekty uwzględnione w umowie jak np. projekt nawierzchni, projekt systemu nawadniającego czy projekt rozmieszczenia oświetlenia).